ProgramProgramProgram 

Program 2020 (foreløpig)

2020:       
19. - 31. mars  Cuba     
  Rundtur  Program  avlyst pga. koronaepedemi
7. - 13. mai  Irland     
  Rundtur  Program  avlyst pga. koronaepedemi
25. - 29. mai  RUSSLAND     
  St. Petersburg  Program  avlyst pga. koronaepedemi
8. - 9. august  Kulturtur på Østlandet     
  Per Gynt-spel, Gålå, Rondanekonsert og mye mer  Program  avlyst pga. koronaepedemi
19. - 22. august  Italia     
  Operatur til Verona, Venezia  Program  avlyst pga. koronaepedemi
9. - 21. okt.  Kina     
  Shanghai, Hangzhou, Xi'an, Beijing m.m.  Program  avlyst pga. koronaepedemi
23. okt. - 1. nov. Iran     
  Rundreise i Iran  Program  avlyst pga. koronaepedemi 
20. nov. - 3. des.  Sør-Afrika     
  Cape-Town, Franschoek, Durban, St. Lucia, Safari, Johannesburg    Program  avlyst pga. koronaepedemi

Copyright © Westerboe | Personvern