PROGRAM  2018


 2018      
6. -19. mars  CUBA    
  Opplevelser på Cuba  Program   avsluttet
     
  Dette er Liber, vår fantastiske guide på Cuba. Han er universitetsprofessor i engelsk.     
 2017      
17. - 30. mars   CUBA    
  Opplevelser på Cuba  Program  avsluttet
  Cuba   

Copyright © Westerboe