Program Kina 2018

 
                 
 2018      
5. - 17. okt.  KINA     
  Shanghai, Hangzhou, Xi'an, Beijing  Program  ledig 
 1. - 6. nov. KINA     
  Beijing  program kommer  ledig 
 2017      
4. - 16. april KINA     
  Shanghai, X'ian og Beijing  Program  avsluttet 
31.okt. - 5.nov. KINA     
  Beijing  Program  avsluttet 
 2016      
 13. - 27. april KINA     
  Chongqing, cruise på Yangtze-elven, Gule Fjell, Shanghai, Hangzhou, Beijing mm. 

Program

avsluttet 
25. - 30. okt. KINA     
  Beijing  Program  avsluttet
       
   TIBET    
Det blir gjort forsøk med å sette opp en ny tur til Tibet,
men foreløpig blir nordmenn nektet visum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Westerboe