Betingelser

Reisebetingelser

Viktig informasjon til våre reisende! Betaling og utsendelse av reisedokumenter Ved bekreftelse av reisen skal det betales et depositum på kr 1500,- pr person. Restbeløpet faktureres med forfall om lag 6 -8 uker før avreise. Merk...

Våre Destinasjoner