Reisebetingelser

Viktig informasjon til våre reisende!

Betaling og utsendelse av reisedokumenter

Ved bekreftelse av reisen skal det betales et depositum på kr 1500,- pr person. Restbeløpet faktureres med forfall om lag 6 -8 uker før avreise. Merk at det kan forekomme strenge uttak- og avbestillingsregler for flybilletter, hotell, landarrangement og cruise som tilsier høyere depositum eller sikring av innbetaling på et tidligere tidspunkt.

Reisedokumenter blir tilsendt elektronisk ca 14 dager før avreise. HUSK! Det er ditt ansvar å påse at det oppgis korrekt navn på bestillingstidspunktet slik at reiseplan og reisedokumenter er i overenstemmelse med pass. Retting av navn kan innebære høye gebyrer.

Pass og visum

Med norsk pass trenger du visum til blant annet Australia, Cuba, Kina, Indonesia, Kambodsja, Laos, Myanmar/Burma, Nepal, Bhutan, India, Bangladesh og Pakistan. Enkelte land gir visumfritak for begrenset opphold, som: Thailand, Filippinene, Malaysia, Singapore og Vietnam. For reiser til USA kreves registrering i det visumfrie programmet ESTA. Dette gjelder også om man reiser via USA i transitt.

Reiser til arabiske land i Midtøsten, som Dubai, krever at man ikke har et israelsk stempel i passet. Reisende til Cuba må, i tillegg til visum, også kunne vise til gyldig reiseforsikring.

Merk at for reiser utenfor Europa må passet ofte være gyldig 6 måneder etter at du kommer hjem. Om du ikke har norsk pass, må du selv sjekke hvilke innreiseregler som gjelder. HUSK! Det er ditt eget ansvar å undersøke hva du trenger av visum og andre innreisedokumenter, og eventuelt ordne dette. Det samme gjelder også ev. transittvisum.

Vaksiner

Sjekk med din lokale helsestasjon eller www.reiseklinikken.no om hva du eventuelt trenger av vaksiner før du reiser.

Reiseregistrering

UD oppfordrer reisende til å registrere sin utenlandsreise på www.reiseregistrering.no. I tillegg anbefaler vi gjerne at reisende legger igjen kopi av reiseplan til nærmeste familie.

Bonuspoeng

Vi tar ikke ansvar for at du får registrert bonuspoeng på din reise. Dette gjøres enkelt ved innsjekking på flyplassene.

Endring

Ved endring av reisen etter at avtale er inngått kan Westerboe travel beregne et gebyr på kr 300,- pr. person pr. endring, forbeholdt at ønsket endring er mulig å etterkomme. Etter at reisen er innbetalt og reisedokumenter er utstedt vil det kunne forekomme høyere gebyrer ved endring.

Avbestillingsregler

Ved avbestilling av reisen inntil 45 dager før avreise, og reisen ikke er innbetalt i sin helhet, refunderes reisen bortsett fra depositumet. Ved avbestilling av reisen 44 til 30 dager før avreise, eller fra det tidspunkt man betaler inn reisen, taper man 50% av reisens pris. Ved avbestilling av reisen 29 til 15 dager før avreise taper man 75% av reisens pris.

Ved avbestilling 14 dager eller mindre før avreise, eller du ikke møter til avgang, tapes 100% av reisens pris. Utstedte visum refunderes ikke.

Avbestillingsforsikring/Reiseforsikring

Vi anbefaler på det sterkeste at man tegner reiseforsikring. Forsikringen dekker det innbetalte beløp når en reise må avlyses av følgende grunner: akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie, eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i din bolig, forretning eller kontor.

Flere forsikringsselskap dekker tap /skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og ev. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Forsikringen dekker reiser over hele verden med varighet inntil 45 dager, kan utvides til 60 dager.

Forsinkelser og ansvar som formidler

Westerboe travel formidler flybilletter med ordinære rutefly. Som formidler for våre leverandører, er leverandøren kontraktspartner. Som formidler hefter derfor ikke Westerboe travel ved for eksempel flyforsinkelser.

I tilfeller med forsinkelser vil det angjeldende flyselskap være ansvarlig for at du blir tatt hånd om under forsinkelsen, eller hvis den blir langvarig, blir viderebefordret med andre flyselskaper. Om du ønsker å framlegge krav om en eventuell erstatning som følge av en forsinkelse skal den rettes direkte til flyselskapet.

Uforutsette hendelser under reisen

Om du i løpet av din reise skulle oppleve ting du ikke er fornøyd med, ber vi deg snarest om å kontakte vårt kontor, slik at jeg får mulighet til å gjøre endringer og rette opp ev. forhold mens du er på stedet. En klage eller et ev. krav om erstatning skal være oss i hende innen 4 uker etter hjemkomst. Behandlingstid for klagesaker er 4 uker etter at vi har mottatt klagebrevet.

Reisegarantifondet

Westerboe travel stiller til enhver tid lovbestemt garanti til Reisegarantifondet, Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, tlf. 51 85 99 40. Merk at det kun er reiser som kommer inn under Lov om Pakkereiser og reisegaranti av 25. august 1995, med senere endringer, som dekkes av Reisegarantifondet. En pakkereise er kombinasjoner av minst to reiseelementer som er tilrettelagt for å kunne benyttes sammen, og hvor man forholder seg til samme kontraktspartner/selger. Merk at pakkereiser, som ikke hovedsakelig er til personlig bruk, ikke dekkes av pakkereiselovens bestemmelser.

10.05.2022
Anne-Marit Westerbø

Del denne artikkelen

Våre destinasjoner

Våre kommende reiser