Iran

Det historiske og daglige Iran

I fortidens Persia regjerte kongene det meste av Sentralasia i 450 år, en stormakt som var å regne med. Det ene dynastiet avløste det andre inntil monarkiet raste sammen ved Ayatollah Khomeinis revolusjon i 1979.

Det er noe langt mer enn et mørkt, farlig sted fullt av fundamentalistiske fanatikere. Å oppdage det virkelige Iran vil bli en overraskelse.

Mennesker vi møter, vil vi oppleve som hjertevarme og åpne.

Vi vil oppleve det historiske Iran og dagliglivet i Iran.

vil være en del kjøring, men veiene er gode, og vi får et godt inntrykk av landet. Vi føler oss velkomne og trygge på reisen i Iran.

Så lenge den forferdelige situasjonen som landet nå befinner seg i, vedvarer, er det ikke aktuelt å sette opp nye turer til Iran.

Del denne artikkelen

Våre destinasjoner

Våre kommende reiser