404

This page is unknown or does not exist.

Hemsingfestival 8. – 11. febr. 2024

Velkommen til Valdres og møte med stor musikk Opplegg, i samarbeid med Inger Raagholt, blir presentert senere

Kina – under planlegging – drar til Kina 9. nov.

Det er fortsatt store ettervirkninger på grunn av de strenge koronatiltakene i Kina, men det begynner å åpne seg igjen. Jeg har god kontakt med mine samarbeidspartnere og drar til Kina 9. nov. då.

Sør-Afrika – «Et afrikansk eventyr» 18. – 31. jan. 2024

Turen begynner i Cape Town: Cape Town er en av de mest populære feriebyene i verden. Få byer ligger så vakkert til som denne. Med flotte TableMountain i bakgrunnen, grønne Signal Hill og Lion Head...

Sør-Afrika – “Et Afrikansk Eventyr” – 2. – 15. febr. 2024

Turen begynner i Cape Town: Cape Town er en av de mest populære feriebyene i verden. Få byer ligger så vakkert til som denne. Med flotte TableMountain i bakgrunnen, grønne Signal Hill og Lion Head...